persoonlijke effectiviteit
Time Management Experience

Johan de Haas Trainen & Coachen

Time management - retro red alarm clock
Hourglass on laptop computer concept for time management
A businessman setting time on the watch

Time management is een must-do voor iedereen die meer uit zichzelf wil halen. Johan de Haas brengt de stof met een goede diepgang over en wisselt dit af met leuke didactische werkvormen. Time management in de praktijk toepassen creëert rust en leidt tot zelfsturing!"

Chris Dekker, PON's Automobiel Handel

Tijd vliegt door je handen als zand in een zandloper. Je bent de hele dag druk geweest, maar eigenlijk niet toegekomen aan de juiste dingen. Je bureau ligt vol en je computer piept om de minuut om het volgende mailtje aan te kondigen. Je hebt eigenlijk ook geen tijd om aan je time management te werken. Komt dat bekend voor? Dan is het tijd om in actie te komen.

In de workshop Time Management Experience word je in een kort tijdsbestek en in snel tempo meegenomen op een reis langs de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het managen van je tijd. Het herkennen van deze punten in jouw eigen praktijk is de eerste stap op weg naar een betere beheersing van je tijd. Je ervaart wat het is om op een andere manier met je tijd om te gaan. Met deze kennis ga je in de praktijk aan de slag en je krijgt nog een coachgesprek op jouw werkplek om heel specifiek op jouw situatie tips te krijgen over je time management.

Doelgroep: medewerkers en managers in organisaties. Minimaal MBO niveau.

Onderwerpen

Inzicht in je eigen "time management” – gedrag (analyse vooraf)

Waar zitten jouw grootste valkuilen?

Model voor Time Management (POWT)

Helpt je keuzes te maken om effectiever te worden

Effectiviteit, efficiëntie, tijdsbesef, en de invloed van je organisatie

Leer het onderscheid kennen

Tijdverspillers

Wat zijn jouw tijdvreters?

Tips voor het ‘vinden van tijd’

Vindt die tips die voor jouw het meest opleveren

Zelfonderzoek met betrekking tot de effectiviteit van je werk

Krijg inzicht in je dagbesteding

Effect van multitasking

Multi-tasking: niet doen!