Privacy verklaring

Johan de Haas Trainen & Coachen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verstrekt. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. GEGEVENS BEWAART

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. heeft hier geen invloed op.
Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dehaastc.nl. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. op via info@dehaastc.nl. www.dehaastc.nl is een website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V.. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. is als volgt te bereiken:


De Naaldenmaker 26
5506 CD Veldhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17201232
Telefoon: 06 5128 4551
E-mailadres:info@dehaastc.nl

De volgende gegevens worden eveneens door Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. opgeslagen:

Database klantgegevens

Aantekeningen coachgesprekken

Presentielijsten deelnemers aan trainingen

Klachten kunnen worden ingediend bij dhr. Andre de Ouden: andredeoude@gmail.com, tel. 06 5201 7378

Gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe we besluiten nemen.