coachen

Johan de Haas Trainen & Coachen

Coach interacting with basketball players
Confident coach
Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming.

Topsport

De huidige werksituatie stelt aan een professional dezelfde eisen als aan een topsporter. In de topsport beseft ieder dat ondersteuning door een professionele coach absoluut voorwaarde is om tot topprestaties te komen. Raar eigenlijk, dat dit inzicht binnen veel werkomgevingen vaak minder doorgedrongen is. Volgens een onderzoek van TNS NIPO (2004) is coaching zelfs het effectiefste HRD-instrument. Uitgangspunt is dat jij en je team alle kwaliteiten en vaardigheden bezitten om de gevraagde topprestaties te leveren. En toch kunt je tegen quasi onoplosbare problemen aanlopen. Meestal wordt dit veroorzaakt door beperkende overtuigingen of eenzijdige interpretaties van gebeurtenissen. Coaching helpt je bewust te worden van je patronen en deze te veranderen. Hierdoor ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden en wordt nieuw gedrag mogelijk.

Veel voorkomende thema's:

Geen twee topsporters zijn gelijk. Daarom gaat het bij coaching per definitie om maatwerk.

Zichtbaarheid

Overtuigingskracht

Zelfverzekerdheid

Time Management

Persoonlijke groei

Wat wil ik eigenlijk

Zingeving

Loopbaanvraagstukken

Motiveren

Leidinggeven

Assertiviteit

Opkomen voor mezelf

Nee zeggen

Omgaan met mijn baas

Business presentation by female coworker

Individuele coaching

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming.

Sparring partners

Business Coach Giving Speech in Forum

Provocatief coachen

Group of students watching for new presentation

Interne coach training