Kwaliteits-registratie CRKBO

Johan de Haas Trainen & Coachen

Sinds februari 2011 zijn wij opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De opname in het register gebeurt op basis van een audit. Hierin worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Wij zijn daardoor tevens een geregistreerde instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

Al onze trainingen zijn daardoor vrijgesteld van BTW.