Kwaliteits-erkenning CRKBO

Johan de Haas Trainen & Coachen

Sinds februari 2011 zijn wij opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De opname in het register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding) en de gedragscode van VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Hierin worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Wij zijn daardoor tevens een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

Al onze trainingen zijn daardoor vrijgesteld van BTW.